شیپور
استخدام
تراشکار قطعات کوچک

اصفهان

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تراشکار با دستگاه چینی