شیپور
استخدام
استخدام انباردار آشنا به حسابداری

مراغه

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک انباردار آشنا به حسابداری و اکسل جهت ثبت و کنترل روزانه فاکتورهای فروش و نگهداری موجودی انبار در یک شرکت توزیع و پخش نیازمندیم