شیپور
استخدام
حسابدار،مالی،

قزوین

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۲۸ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابدارخانم ترجیحا مجرد28ب بالا آسنایی کامل ب نرم افزارهلو،موقتا دفترنواب شمالی میباشد شماره تماس: