شیپور
استخدام
صندوق دار رستوران

مراغه

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
صندوق داری از ساعت 12ظهر الی 12شب حقوق 5میلیون ماهیانه شماره تماس: