شیپور
استخدام
پرسکاری و جوشکاری قطعات فلزی فوری

کرج

حقوق:

مطابق وزارت کار

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ساعت کاری 7 صبح تا 7 شب هر 3 هفته 1 هفته شب کاری وعده صبحانه _ سیستم پاداش بصورت دوره ای سبد کالا