بهتاب
بانی کار
استخدام
برق و الکتریکی

بهتاب

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۲۴ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به تعدادی بازاریاب حضوری در زمینه ملزومات برقی نیازمندیم حقوق ثابت و پورسانت