شیپور
استخدام
راننده خاور

قزوین

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک راننده خاور پایه 2 نیازمندیم