کاریابی های حضوری
استخدام
گرافیست

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

قراردادی

تاریخ:

۰۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
گرافیست