گلدیران
کاربوم
استخدام
استخدام کارشناس حسابداری مالیاتی

گلدیران

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۲۳ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

همکاری در انجام عملیات بستن حسابها و عملیات پایان سال
انجام عملیات تدارک و ثبت دفاتر قانونی در اداره ثبت شرکت ها  
گشایش حسابها و مسئولیت ثبت و نگهداری دفاتر کل و روزنامه بر اساس ضوابط قانونی  
کنترل تراز های استخراجی از نرم افزارهای سازمانی ( کل ، معین و تفضیلی)
همکاری در جوابگویی بر حسابرسان و تهیه اطلاعات ضروری و رسیدگی های داخل و خارج سازمان
رسیدگی و تشخیص حساب در رابطه با تنخواه گردانها و اسناد هزینه
ثبت اطلاعات در سیستم دفتر داری و انطباق اطلاعات زیر سیستم های مربوطه با سیستم حسابداری  
ثبت  مالی و کنترل حسابداری  اموال و داراییها
همکاری در تهیه دقیق وبه موقع صورتهای مالی
تهیه صورت وضعیت و مغایرت گیری حساب های فی مابین با اشخاص حقیقی و حقوقی حسب ضرورت و اهمیت
توانمندی در انجام کارگروهی
توانمندی در استفاده از نرم افزارهای مالی و سازمانی