شیپور
استخدام
بازاریاب حضوری

تبریز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به تعدادی بازاریاب حضوری جهت فروش نوقا نیازمندیم