دیوار
استخدام
استخدام روانشناس MMT

بازرگانی

شهید رجایی

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

سایر

تاریخ:

۳۰ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام روانشناس دارای مدرک MMT درمرکزMMT شهرری