شیپور
استخدام
به یک گارکر صافکار با یه استاد کار صافکار،،در جم

جم

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک گارکر صافکار و استاد کار صافکار به صورت درصدی [جم ] هستم