عمران مارون
جاب ویژن
استخدام
کارشناس منابع انسانی

عمران مارون

سعادت آباد

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۸ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

تسلط بر فرآیندهای  توسعه سرمایه انسانی جهت اجرا و گزارش دهی در این حوزه شامل
جذب و استخدام ؛ جمع آوری و غربال رزومه ها - انجام مصاحبه عمومی
،آموزش؛ نیازسنجی ،برنامه ریزی و برگزاری دوره ها 
مدیریت عملکرد و ارزیابی پرسنل 
و طبقه بندی مشاغل