لورچ
جاب ویژن
استخدام
کارشناس HSE - آقا

لورچ

اصفهان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مسلط بر ارزیابی ریسکآشنا با ایمنی برقدارای روحیه تیمی آشنا با مباحث ایمنی کار، ایمنی کار در ارتفاع توانایی کار بصورت گروهیقابلیت گزارش دهی دقیق در حوزه ایمنیمدیریت در امور ایمنی و نظارت بر مباحث ایمنی در کار