شیپور
استخدام
مسئول دفتر مدیر عامل

کرج

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۳۰ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مسعود دفتر ترجیحا آقا کارشناس مدیریت یا بازنشسته کارگزینی اداری یا با سابقه مسعود دفتری مدیر عامل و یا با سابقه مدیر عاملیتی توان مذاکره ،مکاتبه ، انشا قراردادها ،مدیریت اجرایی و هماهنگ کننده قوی ساعت کار از 9 صبح تا 21