شرکت ارتباطات پژواک صفی
جاب ویژن
استخدام
کارمند بازرگانی

شرکت ارتباطات پژواک صفی

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ما به دنبال نیروی جوان، فعال و پرانرژی و علاقه مند به یادگیری بازرگانی در حوزه نفت و پتروشیمی هستیم. اگر شرایط ذیل را دارید،  خوشحال می شویم تا شما را در کنار خود داشته باشیم:انتظارات:سطح قابل قبول مکالمه و فهم زبان انگلیسیتوانایی مدیریت زمان و در نظر گرفتن مهلت هاحداقل یک سال سابقه کارحداقل مدرک مورد نیاز کارشناسیعلاقه مند به کار تیمیعلاقه مند به بازرگانیخوش برخورد و پرانرژیعلاقه مند به یادگیری