کاریابی های حضوری
استخدام
فروشنده

جهرم

حقوق:

از حداقل حقوق تا 5 میلیون تومان

نوع قرارداد:

رسمی

تاریخ:

۲۳ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فروشنده