شیپور
استخدام
کار غیر حضوری پاره وقت وتمام وقت

آباده

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بدون ساعت کاری وبصورت غیر حضوری بدون نیاز به هیچ مدرک تحصیلی بدون نیاز به سابق کار