گلدیران
کاربوم
استخدام
استخدام کارشناس حسابداری مدیریت

گلدیران

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۳ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

تهیه و تحلیل صورتهای مالی ماهیانه
تهیه و تحلیل صورتهای مالی تلفیقی
برنامه ریزی و تنظیم بودجه دوایر مالی و واحد های عملیاتی
حصول اطمینان از تهیه و توزیع دستورالعملها و فرم های صورت بودجه بین دوایر و قسمتهای مختلف شرکت در موعد مقرر
حصول اطمینان از صحت محاسبات تکمیلی صورتهای بودجه
تهیه صورت های بودجه نهایی و ارائه آن به مدیر مالی
همکاری با سایر دوایر و قسمتهای شرکت جهت اطمینان از حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه تکمیل صورت های بودجه
کنترل بودجه طی دوره و تهیه گزارشات مقایسه با بودجه
تهیه گزارشات مقایسه ای هر دوره با دوره های مشابه قبل  
همکاری با مدیر مالی در تفسیر بودجه و تهیه وتحلیل گزارشات دوره ای
تهیه گزارشات کنترلی داخلی مالی
کنترل درآمد ها و هزینه های گروه در راستای بودجه مصوب و تحلیل انحرافات