کاریابی های حضوری
استخدام
مدیر منابع انسانی

ابهر

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۸ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مدیر منابع انسانی