شیپور
استخدام
نیازمند منشی دفتر بیمه همراه با آموزش

اقبالیه

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
باسمه تعالی سلام به یک نفر منشی کارمند دفتر نمایندگی بیمه با توانایی بالا نیازمندیم. بدون نیاز به سابقه کار و همراه با آموزش جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا فقط تماس بگیرید.