ارمغان امید شمیلا
جاب ویژن
استخدام
مسئول دفتر مدیر عامل

ارمغان امید شمیلا

تهران

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۸ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
اپراتوری کامپیوتر و مسلط به ورد - اکسل آشنا به امور اداری - نامه نگاری و …نظم کاری - زمان بندی آشنا با امور داخلی شرکت هادارای قدرت ایجاد تعامل - پزنت و بیان مناسبتوانایی انجام امور اداری و بانکیتوانایی انجام امور و پیگیری تا حصول نتیجهتوانایی خود آموزی و ارتقا در حین کارتوانایی هماهنگی کار با تیم و فعالیت گروهیمزایای کاری :پرداخت حقوق منظم + پاداش کاریبیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلیمیزان حقوق متناسب با تجربه ی کاری و تخصص به صورت توافقی