گلدیران
ایران تلنت
استخدام
Strategy Manager

گلدیران

تهران

حقوق:

111624458

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۱۲ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
- برنامه ریزی و ایجاد تقویم "تحقیقات بازار" متناسب با اهداف و برنامه های استراتژیک سازمان - طراحی روش جمع آوری اطلاعات با توجه به نیاز تحقیقاتی و پرسش های مطرح شده - مدیریت پروژه های تحقیقات بازار در دست اجرا - تحلیل داده ها و ارائه نتایج حاصل از تحقیقات - پیشنهاد استراتژی های میان و بلند مدت به مدیر کسب و کار و مدیران محصول - تهیه داده های مربوط به قیمت محصولات در بازار و مقایسه آن با سایر رقبا - تهیه و تحلیل گزارشات مورد نیاز سازمان - برنامه ریزی سالانه و ماهانه بودجه مربوط به "تحقیقات بازار و پیگیری از تحقق آن ها - نیازسنجی اطلاعات مورد نیاز سازمان از طریق برقراری ارتباط موثر با سایر واحدها (فروش، بازاریابی و ...)