کاریابی های حضوری
استخدام
حسابدار یا حسابدار مالی

اهواز

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۶ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
حسابدار یا حسابدار مالی