سبزافزارآریا
جاب ویژن
استخدام
برنامه نویس asp.net mvc

سبزافزارآریا

تهران

حقوق:

15 - 12 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
توانمندی های مورد نیازتسلط به زبان C# .Netتسلط به MVCتسلط به Bootstrap, JQueryتسلط به Entity Frameworkآشنا به Git & devOpsآشنا به Scrumشرایط عمومیروحیه کار تیمیمنظم و دقیقدارای رفتار مناسب سازمانیمسئولیت پذیر و متعهد