بالسا | Balsa
جابینجا
استخدام
استخدام مدیر مالی و حسابداری

بالسا | Balsa

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۶ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرکت بالسا چوب در راستای توسعه و بازبینی ساختارهای سازمانی در حال استخدام مدیر مالی و حسابداری می باشد. اگر واجد شرایط زیر هستید، برای ما رزومه ارسال کنید:شرایط عمومی: حداقل 12 سال سابقه مدیریت مالی مسلط به نرم افزارهای مالی و تهیه گزارش های مدیریتی در اکسل و ایجاد داشبورد داده شرح وظایف: تنظیم گزارش های مالی بر اساس نیاز سازمان و ارائه به هیئت مدیره و مدیرعاملپیش بینی، طرح ریزی و ارائه برنامه بودجه شرکت بر اساس برنامه ها ودرخواست های اعلام شده از سایر واحدهامشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد های و سیاست های مالی و نظارت برحسن اجرای آنهامحاسبه بهای تمام شده پیش بینی، طرح ریزی و ارائه برنامه بودجه شرکت بر اساس برنامه ها ودرخواست های اعلام شده از سایر واحدهااعمال نظارت وکنترل به منظور حسن اجرای قوانین،مقررات،دستورالعمل ها وبخشنامه های مالی در واحدهای مختلفبرنامه ریزی به منظور حسابرسی در پایان سال مالی با صلاحدید هیئت مدیره و مدیرعاملمشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد های و سیاست های مالی و نظارت برحسن اجرای آنهابرنامه ریزی وکنترل اقلام به منظور مدیریت دارایی ها وسرمایه درگردش شـرکت و برنامه ریزی جهت تأمین اعتبار موردنیاز واحدهای مختلف بر اساس برنامه بودجه سالانهتهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های موردنیاز، به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلفارزیابی عملکرد واحدمالی با توجه به بررسی ها و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش برای هیئت مدیره و مدیرعاملبرنامه ریزی به منظور حسابرسی در پایان سال مالی با صلاحدید هیئت مدیره و مدیرعاملپیش بینی و طرح ریزی بلندمدت وجوه لازم برای سرمایه گذاری درطرح ها با هماهنگی هیئت مدیره و مدیرعامل مهارت ها: مسلط به اصول و فنون مذاکرهرهبری تیم مالی و حسابداری و حل تعارض مدیریت زمان آشنا به اصول مهندسی خرید و فروش و صنایع تولیدی