همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس مانیتورینگ شبکه موبایل (Front Office Engineer)"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
مانیتورینگ و پایش شبکه بصورت 7x24
تیکتینگ و پیگیری خرابی تا حصول نتیجه و رفع آن
بررسی آلارمهای شبکه و اعلام خرابی در مواقع اضطراری بوسیله پیامک ، تلفن و ابمیل
گزارش دهی دقیق به مدیریت ارشد

 برخی از وظایف مورد انتظار:
مانیتورینگ و پایش شبکه بصورت 7x24
تیکتینگ و پیگیری خرابی تا حصول نتیجه و رفع آن
بررسی آلارمهای شبکه و اعلام خرابی در مواقع اضطراری بوسیله پیامک ، تلفن و ابمیل
گزارش دهی دقیق به مدیریت ارشد

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
شناخت کافی بر اجزا و المانهای شبکه موبایل
شناخت کافی از آلارمهای شبکه
آشنایی با نحوه رفع خرابی آلارمهای شبکه