پرشیا خودرو
ایران تلنت
استخدام
Credit Manager

پرشیا خودرو

تهران

حقوق:

84643066

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● جمع آوری منابع و تدابیر لازم برای تامین اعتبار. ● درخواست وجوه صادره را تا مرحله دریافت اعتبار پیگیری کنید. ● نگهداری بهینه اطلاعات اعتباری. ● پاسخگویی مناسب در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی. ● گزارش های اعتباری را تهیه کنید. ● پیگیری امور بانکی مربوط به اعتبارات. ● رفع مغایرت های احتمالی بین سازمان و بانک.