گلستان
میز کار
استخدام
نگهبان

گلستان

تهران (محدوده غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. کنترل ورود و خروج کارکنان . هدایت و راهنمایی مهمانان و مراجعین . حفاظت از ساختمان و تجهیزات سازمان . کنترل ورود و خروج اموال. کنترل ورود و خروج کارکنان . هدایت و راهنمایی مهمانان و مراجعین . حفاظت از ساختمان و تجهیزات سازمان . کنترل ورود و خروج اموال