ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Product Operation Specialist : Rich Media Services

ايرانسل

تهران

حقوق:

51617361

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
* ارتباط با فروشندگان فنی و غیره برای ادغام نیازها و هماهنگی درخواست‌های P های دیجیتال. * جمع‌آوری، اولویت‌بندی و ارتباط با چالش‌های مربوط به محصول برای در نظر گرفتن محصول و مهندسی در توسعه آینده. * مطالعه بهترین شیوه‌ها و پیشنهاد برای بهبود تجارت به ویژه در زمینه ip / vod در مورد معیارها و پیشنهاد آن‌ها به مدیریت. * ایجاد و حفظ رابطه مناسب با ارائه دهندگان محتوای ip / vod (cps)به منظور تکمیل وظایف محوله فنی. * پی‌گیری شکایات و مسائل دریافتی از روابط با مشتری، و حقوقی در مورد خدمات ip / vod براساس سیاست و روش تا زمان حل و فصل آن‌ها. * داشتن تعامل چند منظوره با s & d، nwg g، آن، CR و irib b برای رسیدگی به مسائل در سرویس ip / vod و انجام وظایف محوله. * پی‌گیری اقدامات تعیین شده‌برای فروشندگان دوبله که از ارائه خدمات مورد توافق براساس قراردادها و توافق‌نامه‌ها اطمینان حاصل می‌کنند. * برای هماهنگی و پی‌گیری دریافت تاییدیه از irib b در محتویات ip / vod. * ایجاد گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مختلف در مورد رفتار کاربر، عملکرد محتوا، روندها، عملکرد سیستم، مسائل، پیشرفت پروژه‌ها، پیشرفت پیشرفت‌ها و غیره برای مدیریت و بخش. * تهیه گزارش بازبینی عملکرد ماهانه و هفتگی خدمات ip / vod و ارائه بازخورد به مدیریت. * برای حفظ داشبورد تیم و تهیه گزارش‌های تحلیلی مختلف براساس درخواست مدیریت. * برای به دست آوردن الزامات فنی از تیم توسعه کسب‌وکار ip / vod، مدیریت و به اشتراک گذاشتن آن‌ها با فروشندگان پشتیبانی فنی، nwg g و فنی به منظور تحویل آن‌ها. * برای توسعه، گرفتن تاییدیه‌ها و برقراری ارتباط با cers / rfps به تیم فنی خود و اشخاص ثالث براساس الزامات فنی مشخص‌شده. * هم‌کاری با تیم‌های فنی خود و اشخاص ثالث در شفاف‌سازی، آزمایش، پی‌گیری تغییرات / تحولات محصول دیجیتال. * نظارت بر محصول ip / vod به طور مداوم از عملکرد، امنیت و در دسترس بودن سیستم در دستگاه‌های مختلف و در طول کمپین های مختلف و پی‌گیری مسائل با تیم‌های مرتبط تا زمان حل و فصل. * پیشنهاد افزایش زیرساخت‌های خدمات و محصولات ip / vod در ui و ux خود برای مدیریت و پی‌گیری اجرای آن به منظور ارتقا محصول در بازار هدف. * هماهنگی پشتیبانی فنی برای رویداده‌ای زنده، ارائه‌شده توسط فروشندگان و تیم‌های داخلی. * برای پشتیبانی از تهیه محتوای ip / vod با اجرای censorship، قرار دادن زیرنویس و غیره بر روی محتوا. * برای هماهنگی تهیه بسته محتوا از جمله بنر، اعلام تجاری، داده‌های متا، پوستر قبل از پخش محتوا در ip / vod. * برای اجرای SLA / olas با شرکا و تیم‌های داخلی، این شامل توسعه اقلام و نظارت بر تحویل آن‌ها است.