جاب ویژن
استخدام
کارشناس حسابداری

آگر الکترونیک

شهر قدس

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

تاریخ:

۰۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

تسلط به استانداردهای حسابداری
مسلط به قوانین بیمه و مالیات
مسلط به گزارشات مرتبط با مالی و حسابداری
ثبت و بررسی اسناد حسابداری، دریافت و پرداخت
تهیه و ثبت گزارش های ارزش افزوده و گزارشات خرید و فروش فصلی
تهیه و ثبت گزارش های حقوق و دستمزد در سایت سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی
تهیه و پیگیری اسناد مربوط به تسهیلات دریافتنی از بانک ها
تهیه صورت های مالی و تهیه گزارشات مدیریت
مرتب و منظم و مسئولیت پذیر
پیگیر
توانایی انجام تمامی امور محوله و کار تیمی