ايرانسل
ایران تلنت
استخدام
Regulatory Economics Manager

ايرانسل

تهران

حقوق:

76152542

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● برای برقراری ارتباط با تیم تجزیه و تحلیل نظارتی برای جستجو و ارائه معیارهای موثر و بهترین شیوه‌ها از سایر نهادهای نظارتی برای حمایت از مزایای تجاری ما در مذاکره با CRA، TIC، TCI یا سایر موارد مرتبط. ● برقراری ارتباط با تیم فنی نظارتی برای ارائه تجزیه و تحلیل اقتصادی از تعرفه های پیشنهادی یا تایید شده خدمات و تسهیلات توسط CRA، TCI، TIC، یا هر تعرفه یا محاسبات دیگر. ● برای برقراری ارتباط با تیم رعایت مقررات نظارتی برای اطمینان از اینکه MTNIrancell به تعهدات اقتصادی و مالی از جمله پرداخت‌های آنلاین به CRA عمل کرده است. ● برقراری ارتباط با بخش های استراتژی و کسب و کار در ارائه ورودی و بحث در مورد مسائل اقتصادی نظارتی. ● ارائه ورودی به توسعه استراتژی تنظیم بازار و رقابت به نفع MTNIrancell. ● تعیین اهداف و اهداف برای بازارها و مقررات رقابت در راستای استراتژی تجاری MTNIrancell (به عنوان مثال رژیم تنظیم تعرفه MVNOs) ● اطمینان از اجرای ماده 8.8 (مقررات رقابت) و مقررات SMP در مجوزهای GSM و TD-LTE. ● نظارت و گزارش شرایط بازار محلی و رقابت برای اطمینان از ایجاد زمینه بازی برابر توسط CRA. ● برای اطمینان از اینکه نگرانی های MTNIrancell از نقطه نظر رقابت در اتصالات داخلی، رومینگ ملی و قابلیت حمل شماره، MNP، MVNOs، IPTV و غیره در نظر گرفته می شود. ● ارائه مسائل مربوط به شکایات رقابتی از CRA به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، شورای رقابت، یا هر مقام مربوطه. ● بر اساس شرایط مجوزها، مقررات مخابراتی و قانون رقابت ما، هرگونه اقدام ضدرقابتی رقبای MTNIrancell، TIC، یا هر صاحب مجوز و سازمان دیگری را به CRA یا شورای رقابت مطرح کنید یا به آن اعتراض کنید. ● بررسی تحلیل های اقتصادی یا مالی ارائه شده در مورد تعرفه های جدید/پیشنهادی که باید در CRA ثبت شود. ● پیشنهاد تعرفه های جدید P&S به CRA به منظور دریافت تاییدیه از CRA/CRC. ● برقراری ارتباط و پیگیری در مورد تصویب تعرفه های ثبت شده و اطمینان از حل و فصل مسائل مطرح شده توسط CRA در صورت تایید در انتظار. ● حفظ جدول تعرفه ها و تخفیف های خرده فروشی و عمده فروشی توسط MTNIrancell برای مقایسه با سقف و کف مصوب برای تعرفه های خرده فروشی و عمده فروشی. ● همکاری با MKT برای اطمینان از اینکه MTNIrancell تعرفه‌های جدیدی را در پلتفرم CRA وارد کرده است تا تأییدیه CRA را در مورد تعرفه‌های جدید دریافت کند. ● برقراری ارتباط با بخش های تجاری از طریق ارائه تحلیل های مورد نیاز در اجرای مقررات SMP، مقررات تعرفه خرده فروشی و عمده فروشی و مقررات تعرفه تبلیغاتی. ● درخواست تصویب مصوبات جدید یا اصلاح مصوبات فعلی در نبود مقررات کارآمد. ● برقراری ارتباط با بخش مالی برای افزایش و پیگیری تأخیرهای اتصالات داخلی و رومینگ ملی btw MTNIrancell و سایر دارندگان مجوز به CRA یا هر مقام مرتبط و ارائه گزارش های مالی و بدهی های منظم MTNIrancell با اپراتورهای دیگر. ● ارائه تجزیه و تحلیل اقتصادی در مورد هزینه انطباق با تعهد مجوز و اجرای هر مقررات جدید، بخشنامه خط مشی یا قانون. ● برای ارائه تجزیه و تحلیل تأثیر اقتصادی تصمیم گیری تاخیری توسط CRA یا هر مرجع مرتبط دیگر (مانند تاخیر در ترخیص طیف فرکانس، تخصیص طیف فرکانس جدید، تخصیص محدوده شماره جدید، ترخیص سفارشی و غیره) ● برای شرکت در جلسات کمیته فنی تنظیم شده تعیین شده به منظور افزایش. و از بخش‌های تجاری و مالی حمایت کنید تا برای قطعنامه‌های جدید تأیید شوند ● بررسی و تایید مقررات تعرفه و رقابت در قراردادهای مرتبط MTNIrancell با دارندگان مجوز. ● ارائه گزارش های اقتصادی نظارتی در مورد خدمات ارائه شده توسط MTNIrancell و تأثیر آن بر اقتصاد و همچنین انجام کلیه تعهدات. ● جمع آوری، گردآوری و تهیه گزارش های اقتصادی مورد نیاز و ارائه های نظارتی برای مشاوره. ● نظارت و پیگیری فرآیند پرداخت به CRA بر اساس مجوزها و قطعنامه‌های شرکت و ارائه گزارش‌های پرداخت منظم MTNIrancell به CRA یا هر تنظیم‌کننده یا نهاد نظارتی بین‌المللی از جمله سهم درآمد، USO، هزینه نظارتی، هزینه شماره‌گذاری، طیف هزینه