جاب ویژن
استخدام
کارمند پذیرش - آقا

رونیکس

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۶ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

فعالیت های شغلی:


1.    پذیرش و دریافت دستگاه های معیوب از مشتریان، ثبت اطلاعات دستگاه ها در نرم افزار و ارجاع آنه ا به تعمیرگاه.


2.    بستن و فاکتور کردن قبوض تعمیری.


3.    تماس با مشتریان جهت هماهنگی ارسال و دریافت دستگاه توسط پیک.


4.    فروش قطعات به مشتریان به صورت حضوری.


5.    چیدمان ابزارآلات در قسمت دپو.


6.    بسته بندی و جابجایی و هماهنگی برای ارسال بارهای شهرستان.


7.    پاسخگویی به مشتریان تلفنی و مشتریان حضوری.


8.    گزارش گیری و رفع مغایرت انبار دپوی دستگاه های تعمیری مانده مشتریان.


انجام سایر امور محوله از طرف مافوقدانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز:


آشنایی با ابزار آلات برقی مزیت محسوب می شود.


آشنایی به OMEGA،OFFICE