مرکز آموزش و پژوهش رایانگان
جاب ویژن
استخدام
مدیر مالی و حسابداری - خانم

مرکز آموزش و پژوهش رایانگان

کرج

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۶ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مسلط به تهیه گزارشات مدیریتی و تجزیه و تحلیل آماریمسلط به قوانین بیمه و مالیاتی و دفاعیات مربوطهمسلط به کلیه فرایندهای حسابداریتهیه، تجزیه و تحلیل صورت های مالی تلفیقی و اظهارنامه های مالیاتیتوانایی مذاکره با بانکها و موسسات مالیتوانایی رهبری و هدایت تیم مالیآشنایی با نرم افزار حسابداری همکاران سیستمحقوق و مزایا ایده آل