شرکت راهبر فرایند آریا
دانشکار
استخدام
کارآموز BI

شرکت راهبر فرایند آریا

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

توانایی کار با پایگاه داده ها، طراحی و گزاراشات 
شناسایی و ارزیابی منابع داده ای و مدلسازی منطقی و فیزیکی داده ها
تهیه گزارشات تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی