لورچ
ایران تلنت
استخدام
Mechanical Expert

لورچ

اصفهان

حقوق:

35328882

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۰۷ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● کار در سیستم‌های یوتیلیتی و پایپینگ. ● تهیه گزارش‌های فنی برای مدیریت. ● شرکت در جلسات فنی.