گلدیران
میز کار
استخدام
کارشناس حسابرسی داخلی

گلدیران

تهران (محدوده شمال غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. مستندسازی و تهیه کاربرگهای مناسب بر اساس دستورالعملهای مستندسازی. . ارائه گزارش انبارداری به رئیس حسابرسی داخلی. . بررسی صورتهای مالی و اعلام نتایج.. مستندسازی و تهیه کاربرگهای مناسب بر اساس دستورالعملهای مستندسازی. . ارائه گزارش انبارداری به رئیس حسابرسی داخلی. . بررسی صورتهای مالی و اعلام نتایج.