گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس استقرار، آموزش و راهبری سیستم ERP

گلستان

شهرک استقلال

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
دریافت مشکلات جدید نرم افزار ، تحلیل باگ و پیگیری جهت رفع آن دریافت نیازمندیهای سازمان ، تحلیل، ارائه راهکار و پیگیری آن جهت اعمال در سیستم استقرار سیستم و امکانات جدید در سازمان و واحدهای مرتبطراهبری سیستم تا زمان حصول اطمینان از تثبیت امکان جدید در سازمانتهیه مستندات آموزش برگزاری جلسات آموزشی با کاربران تعامل مستمر با تیم توسعه و سازمان  پاسخگویی به تماسهای ورودی واحدهای سازمان