دیوار
استخدام
نویسنده پاره‌وقت

بهارستان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۱۰ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نویسنده گی تایپ وطراحی طرح‌های توجیهی انواع کسب و کار زمان کار عصر ها محل کار روبرو بی آرتی پل چوبی اولین کار حضوری کارهای بعدی غیر حضوری اشخاصی که قلم توانا و دست خط خانا دارند در اولویت هستند