نوبیتکس
کاربوم
استخدام
Hiring Talent Acquisition Specialist

نوبیتکس

Tehran

حقوق:

Negotiable

تاریخ:

۱۸ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
Hiring Talent Acquisition Specialist