گلدیران
میز کار
استخدام
کارشناس حسابداری عمومی

گلدیران

تهران (محدوده شمال غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. ثبت هزینه های عمومی و جاری . . کنترل و ثبت تنخواه. . محاسبه حقوق و دستمزد. . تهیه، کنترل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی. . ثبت مالی و کنترل حسابداری اموال و دارایی ها. . همکاری در پاسخ به استعلام ها و مکاتبات مالی با سایر واحد های داخل و خارج سازمان. . همکاری در جوابگویی رسیدگی های داخل و خارج سازمان. . همکاری در انجام عملیات بستن حسابها و عملیات پایان سال.. ثبت هزینه های عمومی و جاری . . کنترل و ثبت تنخواه. . محاسبه حقوق و دستمزد. . تهیه، کنترل و ارسال اظهارنامه های مالیاتی. . ثبت مالی و کنترل حسابداری اموال و دارایی ها. . همکاری در پاسخ به استعلام ها و مکاتبات مالی با سایر واحد های داخل و خارج سازمان. . همکاری در جوابگویی رسیدگی های داخل و خارج سازمان. . همکاری در انجام عملیات بستن حسابها و عملیات پایان سال.