گلدیران
میز کار
استخدام
Budget and Reporting Specialist

گلدیران

تهران (محدوده شمال غرب)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۹ اردیبهشت، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
. تهیه گزارش تجزیه سنی مشتریان به صورت هفتگی. . تهیه بودجه نقدی به صورت ماهانه. . تهیه گزارش‌های مربوط به ارزش افزوده و ارسال آن. . تهیه فایل‌های مربوط به کنترل بودجه نقدی ماهانه. . تهیه فایل کنترلی بهای تمام شده به صورت ماهانه. . تهیه برخی گزارش‌های به منظور تکمیل صورت‌های مالی ماهانه و گزارش عملکرد سود و زیان شرکت. . تهیه فایل‌های مربوط به فروش ماهانه. . تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز اداره دارایی و بیمه تأمین اجتماعی. . تهیه گزارش‌های مقایسۀ بودجه و واقعیت.. تهیه گزارش تجزیه سنی مشتریان به صورت هفتگی. . تهیه بودجه نقدی به صورت ماهانه. . تهیه گزارش‌های مربوط به ارزش افزوده و ارسال آن. . تهیه فایل‌های مربوط به کنترل بودجه نقدی ماهانه. . تهیه فایل کنترلی بهای تمام شده به صورت ماهانه. . تهیه برخی گزارش‌های به منظور تکمیل صورت‌های مالی ماهانه و گزارش عملکرد سود و زیان شرکت. . تهیه فایل‌های مربوط به فروش ماهانه. . تهیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز اداره دارایی و بیمه تأمین اجتماعی. . تهیه گزارش‌های مقایسۀ بودجه و واقعیت.