فن آوری اطلاعات ویژن | Vision Information Technology
جابینجا
استخدام
استخدام تحلیلگر کسب و کار

فن آوری اطلاعات ویژن | Vision Information Technology

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۰ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
همراهی در تیم تدوین برنامه ریزی استراتژیک سازمانشناسایی وضعیت موجود و مشکلات سازمانیارائه پیشنهاد وضعیت مطلوب سازمانی در قالب تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های اجراییتوانایی مستند سازی مراحل توسعه نرم افزارمشارکت در تهیه پیشنهاد فنی پروژه‌هاآشنایی با معماری سازمانیداشتن تجربه در تهیه برنامه ریزی راهبردی سازمانهای بزرگ( Strategic planning)توانایی جمع آوری و توصیف نیازمندی‌های کسب و کارتوانایی تعامل با ذینفعان و اعضای پروژهداشتن توانایی حل مسأله، مذاکره و روحیه کار تیمیمسلط بر روشهای تحلیل کسب و کار (داشتن تجربه در پروژه‌های ملی مزیت محسوب می‌شود.)مسلط به ابزارهای مدل‌سازی Enterprise Architect یا Visual Paradigmمسلط به شناسایی و مدلسازی فرآیندها مبتنی بر BPMNمسلط به مفاهیم طراحی مدل‌های داده