مرکز شایستگی منابع انسانی
جاب ویژن
استخدام
مدیر منابع انسانی

مرکز شایستگی منابع انسانی

سعادت آباد

حقوق:

20 - 16 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۸ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

مسلط به مدلهای جبران خدمات و طبقه بندی مشاغل
مسلط به آنالیز شغل
تسلط بر طراحی مدل شایستگی
تسلط بر تکنیکهای مصاحبه و جذب
آشنایی با کانون ارزیابی
تسلط بر طراحی واجرای سیستمهای آموزش و مدیریت عملکرد