همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس توسعه و تعالی سازمان

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

امکان استخدام بعد از پایان دوره کارآموزی وجود دارد.

 آنچه در طی دوره از کارآموز انتظار می رود :

 • مشارکت در ممیزی داخلی
 • مشارکت در طرح خود ارزیابی تعالی و بررسی اظهارنامه های خودارزیابی
 • پیگیری اقدامات اصلاحی فرآیندها
 • پیگیری پروژه های بهبود به تعالی
 • کمک به استقرار استاندارهای IMS و مدل های تعالی

 - آنچه کارآموز پیش از دوره به آن نیاز دارد :

 • الزامات : کارشناسی مهندسی صنایع - مدیریت
 • آشنایی با استانداردهای IMS نظیر iso9001 - 45001 - 14001
 • توانایی ممیزی داخلی داشته باشد یا دوره الزامات ممیزی گذرانده باشید
 • شناخت مدل تعالی EFQM2013 - 2020
 • آشنایی با مدل تعالی سازمان مدیریت صنعتی 1396
 • آشنایی با منطق ارزیابی رادار
 • اظهارنامه نویسی با هدف شرکت در مراحل اخذ جوایز سازمانی
 • ترجیحات : آشنایی با الزامات ایزوهای گروه 10000
 • دانش استراتژیک ، سیستم های مدیریت و تعالی
 • دارای نگاه سیستمی و روحیه کشف ارتباطات سیستم و اجزا
 • دید فرآیندی داشتن - تفکر خلاق داشتن

 - آنچه کارآموز پس از دوره به دست خواهد آورد :

 • آشنایی با فرآیندهای استقرار و ممیزی استانداردهای IMS و سیستم های مدیریتی
 • آشنایی با نحوه ممیزی و نگارش گزارش ها
 • آشنایی با نحوه ممیزی خود ارزیابی تعالی سازمانی
 • آشنایی با نحوه نگارش گزارش های خود ارزیابی سازمانی
 • آشنایی با نحوه اجرای پروژه های جوایز سازمانی
 • کسب تجربه کاری در سازمانی به بزرگی همراه اول