طبیعت زنده - سینره
دانشکار
استخدام
کارشناس منابع انسانی

طبیعت زنده - سینره

تهران

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۱۷ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
انجام کلیه امور کارکنان از جمله: امور مربوط به ثبت هدایا ازدواج و تولد فرزندان پرسنل، اعمال اعلامیه های قطع همکاری در نرم افرار دیدگاه، ثبت کمک هزینه و قرادادهای موتور ترجیحا اشنا با نرم افزار دیدگاه و اصول نگارش نامه و مکاتبات اداری