گلستان
جاب ویژن
استخدام
کارشناس منابع انسانی - آقا

گلستان

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۰ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

مشارکت در فرآیند طراحی نظام حقوق و دستمزد
مشارکت در فرآیند جامعه پذیری پرسنل
مشارکت در فرایند ارزیابی عملکرد
مشارکت در عارضه یابی، ارائه پیشنهاد و بهبود فرایندهای منابع انسانی