رونیکس
جاب ویژن
استخدام
حسابدار عمومی

رونیکس

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۱ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

فعالیت های شغلی:

1.       تعریف اقلام در تدارکات
2.       کنترل و ریالی کردن اسناد خرید تدارکات
3.       کنترل و قیمت گذاری و صدور سند مصرف مرکز ها
4.       کنترل قیمت گذاری های اسناد انبار مرتبط با تدارکات
5.       تهیه گزارشات مرتبط به شعب و تدارکات
6.       کنترل و ریالی کردن اسناد انبار تدارکات.
7.       کنترل حساب های فی ما بین ستاد و شعب در پایان هر ماه و پی گیری مغایرات موجود.
8.       ثبت هزینه استهلاک ماهانه و کنترل آن ها
9.       صدور اسناد مربوط به ذخایر در پایان هر ماه
10.     ثبت تنخواه انبار محصول
11.     صدور اسناد مربوط به تنخواه شعب.
12.     تفکیک هزینه ها بر اساس شعب و لنتقال آنها به شعبه مربوطه.
13.     بررسی کلیه حسابهای مرتبط با اسناد ثبت شده در ترازنامه و رفع مغایرت حساب ها
14.     کنترل رفع مغایرت بین سیستم ها و حسابداری
15.     ثبت اسناد حسابداری زیر سیستم ها
16.     ارائه اسناد ثبت شده با ضمائم مورد نیاز به واحد بایگانی
17.     ارائه گزارش کار هفتگی از روند کار در دست اقدام به سرپرست واحد

دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز:

تسلط به ثبت اسناد مالی و حسابداری
تسلط به تجزیه و تحلیل گزارشات حسابداری و مالی