رونیکس
جاب ویژن
استخدام
حسابدار مالیاتی

رونیکس

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۳ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فعالیت های شغلی: 
1.       ثبت کلیه اسناد مالی اعم از دفاتر قانونی فاکتورها و ...
2.       بررسی کلیه حسابهای مرتبط با اسناد ثبت شده در حساب ها و رفع مغایرت حساب ها.
3.       ارائه گزارش کار هفتگی از روند کاری در امور دفتر قانونی و شرح وظایف به سرپرست واحد.
4.       ثبت اسناد حسابداری زیر سیستم ها.
5.       ارائه اسناد ثبت شده با ضمائم مورد نیاز به واحد بایگانی.
6.       ارسال معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی مطابق با اظهار نامه ارزش افزوده
7.       جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به معاملات  ورویداد های مالی وصدور اسناد حسابداری لازم
8.       تهیه صورت تطبیق کلیه حساب های بانکی در سیستم مالیاتی.
9.       قیمت گذاری رسید ها و حواله های انبار و صدور سند حسابداری مربوطه
10.     انجام سایر امور محوله توسط مافوق.

دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز:
تسلط به انجام کلیه امور مربوط به مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده.