زاگرو
دانشکار
استخدام
مهندس الکترونیک آنالوگ

زاگرو

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

ویژگی‌های مورد نیاز:

  • فارغ التحصیل حداقل لیسانس از دانشگاههای معتبر
  • آشنا به تحلیل و مهندسی معکوس مدارات خارجی
  • طراحی PCB با آلتیوم
  • آشنا به مدارات صوتی
  • آشنا به تحلیل مدار با اورکد و نرم افزارهای مشابه